English Türkiye

Endüstriyel ürünlerin tedariği konusunda çözüm ortağı olarak hizmetinizdeyiz...

Endüstriel

Türkiye ve dünyada en çok ihtiyaç duyulan kaynakların başında enerji geliyor. Enerji, ülkelerin kalkınma politikaları içinde hayati önem taflıyor. Dünya enerji talebindeki artşla bağlı olarak yükselen enerji fiyatları ve fosil yakıtlara bağımlılığınn yakın ve orta vadede devam edecek olması, ülkeleri kendi yatırımlarını yapma konusunda harekete geçiriyor.

Bunun yanı sıra Türkiye, yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelinin tespiti ve kullanımı, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik çalışmalarla önemli yol kat ediyor.

Bugüne kadar inflaat ve yapı, elektrik, endüstriyel mutfak ve turizm sektörlerinde etkin hizmet veren E7 Grup olarak, Türkiye'nin dışa bağımlılığın azaltılması, enerji alanında ülkemizin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılması, kaynak, güzergâh ve teknoloji çeflitliliğinin sağlanması, enerji verimliliğinin üst seviyeye çıkartılması, enerji ve tabii kaynakların üretiminde ve kullanımında çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi gereklili€inin bilinciyle, E7 Enerji'yi kurduk.

Yenibosna Merkez Mahallesi 1.Asena Sokak No:9   Bahçelievler/İstanbul facebook facebook
E7 Enerji | ©2009 All rights reserved | www.e7enerji.com